Categories
วีดีโอน่าสนใจ

YouTuber นักธุรกิจพันล้าน แต่เปลี่ยนมาเป็น YouTuber !? | ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ EP.210 และทำ

นักธุรกิจพันล้าน แต่เปลี่ยนมาเป็น Influencer, YouTuber และทำ TikTok !? | ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์

ไม่ว่าใครๆ ต่างก็อยากถอดบทเรียนธุรกิจ จากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มาเป็นบทเรียนธุรกิจให้กับตัวเองอยู่แล้ว เพราะประวัติธุรกิจเหล่านี้ นอกจากจะมีเรื่องราวธุรกิจที่เค้าทำมาแล้ว ยังเป็นบทเรียนที่สอนธุรกิจให้เราได้อีกมากมาย เราจะได้เอามาเป็นแรงบันดาลใจและพัฒนาตัวเอง

เหมือนอย่าง ดร. ซิดนีย์ ศุภชัย สุขะนินทร์นักธุรกิจพันล้าน แต่เปลี่ยนมาเป็น Influencer, YouTuber และทำ TikTok
เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาด หรือการทำธุรกิจ ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ แทนที่จะมัวแต่คิดว่าทำธุรกิจอะไรดี หรือทำธุรกิจอะไรดีลงทุนน้อยกำไรงาม และถ้าคุณอยากทำธุรกิจให้รวยทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ก็ไม่ต้องมัวแต่คิดว่าจะทำธุรกิจอะไรได้เงินดีหรือทำธุรกิจอย่างไรให้รวย แต่การเริ่มต้นทำธุรกิจนั้น แค่คุณมีไอเดียธุรกิจและสามารถสร้างธุรกิจขึ้นมาได้ จากการเริ่มทำธุรกิจจากในสิ่งที่ตัวเองรัก คุณก็สามารถหาเงินจนรวยจากการขายของหรือขายของออนไลน์ หรือแม้กระทั่งเปิดร้านที่ตัวเองรัก เพราะทั้งหมดนี้คือมุมมองของการหาเงินล้าน จากเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเราสามารถถอดบทเรียนมาดู ว่าเค้าทำการตลาดอย่างไรและทำธุรกิจอย่างไร ถึงสามารถประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ เหมือนอย่าง ดร. ซิดนีย์ ศุภชัย สุขะนินทร์นักธุรกิจพันล้าน แต่เปลี่ยนมาเป็น Influencer, YouTuber และทำ TikTok

#Influencer
#YouTuber
#TikTok

ติดตาม พี่ซิดนีย์ ได้ที่ https://youtube.com/user/drsupachai
ดูรายละเอียด Ultra Influencer #2 https://www.facebook.com/151020785584028/posts/706495126703255/?d=n

📌 กดติดตาม ความรู้ธุรกิจ นอกห้องเรียน
– Youtube: bit.ly/youtube-nop
– Facebook: bit.ly/FB-nop
⭐️ วิดีโอแนะนำ ⭐️
– Whatsapp ตัวอย่างของคนที่ ออกจากจุดสตาร์ทก่อนคนอื่น https://youtu.be/XCTo2srYIYo
– เปิดร้าน กำไร 5,000 บาท แต่คนมาขอซื้อกิจการ 10 ล้านบาท ทำได้ยังไง? youtu.be/s3mVuXHyXps
– Starbucks มีกลยุทธ์อะไรเปลี่ยนคุณ เป็นลูกค้าประจำ youtu.be/K1Ay8Ccoy8k
– เคสการตลาดที่สนุกที่สุดในโลก McDonald’s vs BurgerKing youtu.be/bgi1vPlOk4o
– ปี 2020 ธุรกิจอะไรมาแรง + คนไทย กำลังอยากซื้ออะไร? youtu.be/rxx2_QomZ3A
– ขายของออนไลน์ รับเงินเข้าบัญชีส่วนตัว จะโดนปรับไหม ผิดกฎหมายหรือเปล่า youtu.be/zDSetS9P3fc

Click to subscription NopPongsatorn channel
นักธุรกิจพันล้าน แต่เปลี่ยนมาเป็น Influencer, YouTuber และทำ TikTok !? | ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์

ไม่ว่าใครๆ ต่างก็อยากถอดบทเรียนธุรกิจ จากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มาเป็นบทเรียนธุรกิจให้กับตัวเองอยู่แล้ว เพราะประวัติธุรกิจเหล่านี้ นอกจากจะมีเรื่องราวธุรกิจที่เค้าทำมาแล้ว ยังเป็นบทเรียนที่สอนธุรกิจให้เราได้อีกมากมาย เราจะได้เอามาเป็นแรงบันดาลใจและพัฒนาตัวเอง

เหมือนอย่าง ดร. ซิดนีย์ ศุภชัย สุขะนินทร์นักธุรกิจพันล้าน แต่เปลี่ยนมาเป็น Influencer, YouTuber และทำ TikTok
เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาด หรือการทำธุรกิจ ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ แทนที่จะมัวแต่คิดว่าทำธุรกิจอะไรดี หรือทำธุรกิจอะไรดีลงทุนน้อยกำไรงาม และถ้าคุณอยากทำธุรกิจให้รวยทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ก็ไม่ต้องมัวแต่คิดว่าจะทำธุรกิจอะไรได้เงินดีหรือทำธุรกิจอย่างไรให้รวย แต่การเริ่มต้นทำธุรกิจนั้น แค่คุณมีไอเดียธุรกิจและสามารถสร้างธุรกิจขึ้นมาได้ จากการเริ่มทำธุรกิจจากในสิ่งที่ตัวเองรัก คุณก็สามารถหาเงินจนรวยจากการขายของหรือขายของออนไลน์ หรือแม้กระทั่งเปิดร้านที่ตัวเองรัก เพราะทั้งหมดนี้คือมุมมองของการหาเงินล้าน จากเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเราสามารถถอดบทเรียนมาดู ว่าเค้าทำการตลาดอย่างไรและทำธุรกิจอย่างไร ถึงสามารถประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ เหมือนอย่าง ดร. ซิดนีย์ ศุภชัย สุขะนินทร์นักธุรกิจพันล้าน แต่เปลี่ยนมาเป็น Influencer, YouTuber และทำ TikTok

#Influencer
#YouTuber
#TikTok

ติดตาม พี่ซิดนีย์ ได้ที่ https://youtube.com/user/drsupachai
ดูรายละเอียด Ultra Influencer #2 https://www.facebook.com/151020785584028/posts/706495126703255/?d=n

📌 กดติดตาม ความรู้ธุรกิจ นอกห้องเรียน
– Youtube: bit.ly/youtube-nop
– Facebook: bit.ly/FB-nop
⭐️ วิดีโอแนะนำ ⭐️
– Whatsapp ตัวอย่างของคนที่ ออกจากจุดสตาร์ทก่อนคนอื่น https://youtu.be/XCTo2srYIYo
– เปิดร้าน กำไร 5,000 บาท แต่คนมาขอซื้อกิจการ 10 ล้านบาท ทำได้ยังไง? youtu.be/s3mVuXHyXps
– Starbucks มีกลยุทธ์อะไรเปลี่ยนคุณ เป็นลูกค้าประจำ youtu.be/K1Ay8Ccoy8k
– เคสการตลาดที่สนุกที่สุดในโลก McDonald’s vs BurgerKing youtu.be/bgi1vPlOk4o
– ปี 2020 ธุรกิจอะไรมาแรง + คนไทย กำลังอยากซื้ออะไร? youtu.be/rxx2_QomZ3A
– ขายของออนไลน์ รับเงินเข้าบัญชีส่วนตัว จะโดนปรับไหม ผิดกฎหมายหรือเปล่า youtu.be/zDSetS9P3fc

ต่างก็อยากถอดบทเรียนธุรกิจ มาเป็นบทเรียนธุรกิจให้กับตัวเองอยู่แล้ว | นักธุรกิจพันล้าน แต่เปลี่ยนมาเป็น YouTuber !? | ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ EP.210 สุขะนินทร์

ไม่ว่าใครๆ Influencer, จากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ แต่เปลี่ยนมาเป็น

ดร.ศุภชัย นักธุรกิจพันล้าน เพราะประวัติธุรกิจเหล่านี้
| แต่เปลี่ยนมาเป็น Influencer,
!? YouTuber TikTok

 

YouTuber นักธุรกิจพันล้าน แต่เปลี่ยนมาเป็น YouTuber !? | ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ EP.210 และทำ

นักธุรกิจพันล้าน แต่เปลี่ยนมาเป็น Influencer, YouTuber และทำ TikTok !? | ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ ไม่ว่าใครๆ ต่างก็อยากถอดบทเรียนธุรกิจ จากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มาเป็นบทเรียนธุรกิจให้กับตัวเองอยู่แล้ว เพราะประวัติธุรกิจเหล่านี้ นอกจากจะมีเรื่องราวธุรกิจที่เค้าทำมาแล้ว ยังเป็นบทเรียนที่สอนธุรกิจให้เราได้อีกมากมาย เราจะได้เอามาเป็นแรงบันดาลใจและพัฒนาตัวเอง เหมือนอย่าง ดร. ซิดนีย์ ศุภชัย สุขะนินทร์นักธุรกิจพันล้าน แต่เปลี่ยนมาเป็น Influencer, YouTuber และทำ TikTok เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาด หรือการทำธุรกิจ ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ แทนที่จะมัวแต่คิดว่าทำธุรกิจอะไรดี หรือทำธุรกิจอะไรดีลงทุนน้อยกำไรงาม และถ้าคุณอยากทำธุรกิจให้รวยทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ก็ไม่ต้องมัวแต่คิดว่าจะทำธุรกิจอะไรได้เงินดีหรือทำธุรกิจอย่างไรให้รวย แต่การเริ่มต้นทำธุรกิจนั้น แค่คุณมีไอเดียธุรกิจและสามารถสร้างธุรกิจขึ้นมาได้ จากการเริ่มทำธุรกิจจากในสิ่งที่ตัวเองรัก คุณก็สามารถหาเงินจนรวยจากการขายของหรือขายของออนไลน์ หรือแม้กระทั่งเปิดร้านที่ตัวเองรัก เพราะทั้งหมดนี้คือมุมมองของการหาเงินล้าน จากเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเราสามารถถอดบทเรียนมาดู ว่าเค้าทำการตลาดอย่างไรและทำธุรกิจอย่างไร ถึงสามารถประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ เหมือนอย่าง ดร. ซิดนีย์ ศุภชัย สุขะนินทร์นักธุรกิจพันล้าน แต่เปลี่ยนมาเป็น Influencer, YouTuber และทำ TikTok […]

0 comments

20 GoJek สตาร์ทอัพหมื่นล้าน ที่เริ่มจากเงินไม่ถึง 20 บาท!! | EP.212 บาท!! ไม่ว่าใครๆ

GoJek สตาร์ทอัพหมื่นล้าน ที่เริ่มจากเงินไม่ถึง 20 บาท!! ไม่ว่าใครๆ ต่างก็อยากถอดบทเรียนธุรกิจ จากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มาเป็นบทเรียนธุรกิจให้กับตัวเองอยู่แล้ว เพราะประวัติธุรกิจเหล่านี้ นอกจากจะมีเรื่องราวธุรกิจที่เค้าทำมาแล้ว ยังเป็นบทเรียนที่สอนธุรกิจให้เราได้อีกมากมาย เราจะได้เอามาเป็นแรงบันดาลใจและพัฒนาตัวเอง อย่าง GoJek สตาร์ทอัพหมื่นล้าน ที่เริ่มจากเงินไม่ถึง 20 บาท!! เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาด หรือการทำธุรกิจ ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ แทนที่จะมัวแต่คิดว่าทำธุรกิจอะไรดี หรือทำธุรกิจอะไรดีลงทุนน้อยกำไรงาม และถ้าคุณอยากทำธุรกิจให้รวยทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ก็ไม่ต้องมัวแต่คิดว่าจะทำธุรกิจอะไรได้เงินดีหรือทำธุรกิจอย่างไรให้รวย แต่การเริ่มต้นทำธุรกิจนั้น แค่คุณมีไอเดียธุรกิจและสามารถสร้างธุรกิจขึ้นมาได้ จากการเริ่มทำธุรกิจจากในสิ่งที่ตัวเองรัก คุณก็สามารถหาเงินจนรวยจากการขายของหรือขายของออนไลน์ หรือแม้กระทั่งเปิดร้านที่ตัวเองรัก เพราะทั้งหมดนี้คือมุมมองของการหาเงินล้าน จากเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเราสามารถถอดบทเรียนมาดู ว่าเค้าทำการตลาดอย่างไรและทำธุรกิจอย่างไร ถึงสามารถประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ เหมือน GoJek สตาร์ทอัพหมื่นล้าน ที่เริ่มจากเงินไม่ถึง 20 บาท!! #GoJek #สตาร์ทอัพ #Startup reference: https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9630000068022 https://www.longtunman.com/23992 https://brandinside.asia/go-jek-introduction/ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/business-maker/gojek-get.html เจาะอาณาจักร Gojek จากมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 20 คน […]

0 comments
กรุณากดติดตาม ช่อง NopPongsatorn

ขอขอบคุณ ช่อง NopPongsatorn

กรุณา กดติดตาม ที่

youtube channel NopPongsatorn
https://www.youtube.com/channel/UCJIZQVifKydwChTBvJzRIkg

20 GoJek สตาร์ทอัพหมื่นล้าน ที่เริ่มจากเงินไม่ถึง 20 บาท!! | EP.212 บาท!! ไม่ว่าใครๆ

GoJek สตาร์ทอัพหมื่นล้าน ที่เริ่มจากเงินไม่ถึง 20 บาท!! ไม่ว่าใครๆ ต่างก็อยากถอดบทเรียนธุรกิจ จากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มาเป็นบทเรียนธุรกิจให้กับตัวเองอยู่แล้ว เพราะประวัติธุรกิจเหล่านี้ นอกจากจะมีเรื่องราวธุรกิจที่เค้าทำมาแล้ว ยังเป็นบทเรียนที่สอนธุรกิจให้เราได้อีกมากมาย เราจะได้เอามาเป็นแรงบันดาลใจและพัฒนาตัวเอง อย่าง GoJek สตาร์ทอัพหมื่นล้าน ที่เริ่มจากเงินไม่ถึง 20 บาท!! เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาด หรือการทำธุรกิจ ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ แทนที่จะมัวแต่คิดว่าทำธุรกิจอะไรดี หรือทำธุรกิจอะไรดีลงทุนน้อยกำไรงาม และถ้าคุณอยากทำธุรกิจให้รวยทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ก็ไม่ต้องมัวแต่คิดว่าจะทำธุรกิจอะไรได้เงินดีหรือทำธุรกิจอย่างไรให้รวย แต่การเริ่มต้นทำธุรกิจนั้น แค่คุณมีไอเดียธุรกิจและสามารถสร้างธุรกิจขึ้นมาได้ จากการเริ่มทำธุรกิจจากในสิ่งที่ตัวเองรัก คุณก็สามารถหาเงินจนรวยจากการขายของหรือขายของออนไลน์ หรือแม้กระทั่งเปิดร้านที่ตัวเองรัก เพราะทั้งหมดนี้คือมุมมองของการหาเงินล้าน จากเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเราสามารถถอดบทเรียนมาดู ว่าเค้าทำการตลาดอย่างไรและทำธุรกิจอย่างไร ถึงสามารถประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ เหมือน GoJek สตาร์ทอัพหมื่นล้าน ที่เริ่มจากเงินไม่ถึง 20 บาท!! #GoJek #สตาร์ทอัพ #Startup reference: https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9630000068022 https://www.longtunman.com/23992 https://brandinside.asia/go-jek-introduction/ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/business-maker/gojek-get.html เจาะอาณาจักร Gojek จากมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 20 คน […]

0 comments

“ดูหนังออนไลน์” Netflix เคยโดยดูถูกว่า ใครมันจะอยาก “ดูหนังออนไลน์” !? | EP.207 !? ไม่ว่าใครๆ

Netflix เคยโดยดูถูกว่า ใครมันจะอยาก “ดูหนังออนไลน์” !? ไม่ว่าใครๆ ต่างก็อยากถอดบทเรียนธุรกิจ จากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มาเป็นบทเรียนธุรกิจให้กับตัวเองอยู่แล้ว เพราะประวัติธุรกิจเหล่านี้ นอกจากจะมีเรื่องราวธุรกิจที่เค้าทำมาแล้ว ยังเป็นบทเรียนที่สอนธุรกิจให้เราได้อีกมากมาย เราจะได้เอามาเป็นแรงบันดาลใจและพัฒนาตัวเอง เหมือนอย่าง Netflix เคยโดยดูถูกว่า ใครมันจะอยาก “ดูหนังออนไลน์” !? เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาด หรือการทำธุรกิจ ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ แทนที่จะมัวแต่คิดว่าทำธุรกิจอะไรดี หรือทำธุรกิจอะไรดีลงทุนน้อยกำไรงาม และถ้าคุณอยากทำธุรกิจให้รวยทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ก็ไม่ต้องมัวแต่คิดว่าจะทำธุรกิจอะไรได้เงินดีหรือทำธุรกิจอย่างไรให้รวย แต่การเริ่มต้นทำธุรกิจนั้น แค่คุณมีไอเดียธุรกิจและสามารถสร้างธุรกิจขึ้นมาได้ จากการเริ่มทำธุรกิจจากในสิ่งที่ตัวเองรัก คุณก็สามารถหาเงินจนรวยจากการขายของหรือขายของออนไลน์ หรือแม้กระทั่งเปิดร้านที่ตัวเองรัก เพราะทั้งหมดนี้คือมุมมองของการหาเงินล้าน จากเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเราสามารถถอดบทเรียนมาดู ว่าเค้าทำการตลาดอย่างไรและทำธุรกิจอย่างไร ถึงสามารถประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ อย่าง Netflix เคยโดยดูถูกว่า ใครมันจะอยาก “ดูหนังออนไลน์” !? #Netflix #Startup #สตาร์ทอัพ reference: https://www.moneybuffalo.in.th/business-economy/ที่มาของ-netflix-คอนเทนท์ https://www.billionmindset.com/netflix-history-complete-edition/ https://about.netflix.com/th/about-us https://www.longtunman.com/19366 Netflix จากร้านเช่า VDO สู่การเป็นผู้ให้บริการ online […]

0 comments

url video

youtube.com/watch?v=_wG2Vy6jJws

2020-12-24T09:00:12+00:00

2020-12-25T21:56:02+00:00

Click to subscription NopPongsatorn channel