เงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ ‘มูกาเบ’ ตัดสินใจลงจากอำนาจ-พูดคุย ทักทาย-:

เงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ ‘มูกาเบ’ ตัดสินใจลงจากอำนาจ

                                       ขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารที่นำมาพูดคุยให้กันได้รับรู้คะ
เที่ยวที่ไหน


|