13 เมษายน – วันผู้สูงอายุ 3697
 
   
13 14 15 เมษายน – วันสงกรานต์ 2669
6 เมษายน – วันที่ระลึกพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2620
2 เมษายน – วันอนุรักษ์มรดกไทย, วันหนังสือเด็กแห่งชาติ, วันรักการอ่าน 2390
1 เมษายน – วันออมสิน, วันข้าราชการพลเรือน 2479
31 มีนาคม – วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 2761
27 มีนาคม – วันกองทัพอากาศไทย 2676
20 มีนาคม – วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 2643
13 มีนาคม – วันช้างไทย 2433
5 มีนาคม – วันนักข่าว 2603
วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (หรือเดือน 4 ในปีอธิกมาส) 2479
26 กุมภาพันธ์ – วันสหกรณ์แห่งชาติ 2233
25 กุมภาพันธ์ – วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ 2145
24 กุมภาพันธ์ – วันศิลปินแห่งชาติ 2348
10 กุมภาพันธ์ – วันอาสารักษาดินแดน 2462
3 กุมภาพันธ์ – วันทหารผ่านศึก 2560
2 กุมภาพันธ์ – วันเกษตรแห่งชาติ, วันนักประดิษฐ์ 2330
13 มกราคม – วันการบินแห่งชาติ 2543
4 มกราคม – วันทหารม้า 2800
25 มกราคม – วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2618
18 มกราคม วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2555


|