សិក្សាភាសាម៉ាឡេ មេរៀនទី៣

សិក្សាភាសាម៉ាឡេ មេរៀនទី៣
[su_lotto_head_1] [ad_1]

សិក្សាភាសាម៉ាឡេ មេរៀនទី៣ Learn Malay language in Khmer: Lesson 3


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel Cambodian Islamic Voice

សិក្សាភាសាម៉ាឡេ មេរៀនទី៣

https://www.youtube.com/watch?v=lqYYYWCeJLY

[su_lotto_head_2] [ad_2] [su_lotto_foo_1] [su_lotto_foo_2]

8 ความเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *