ติดตามฉันทีหลัง

เตรียมตามต่อ ปริศนาธรรมพระอาจารย์ชัยชนะ ภูริญาโณ เกจิดังจังหวัดขอนแก่น งวด 15 กรกฎาคม 2562

ปริศนาธรรมพระอาจารย์ชัยชนะ. ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก   channel ชีวิต หมูๆ Ch